Privacybeleid

1. Bij toegang, het bezoeken en / of gebruiken van deze website of enige andere webpagina daarop, u ondubbelzinnig en zonder voorbehoud uw bindende overeenkomst om alle van deze termen uit te drukken.

2. Het beschermen van uw privacy is een van onze topprioriteiten. Dit privacybeleid beschrijft hoe we informatie verzamelen met betrekking tot website-gebruikers, wat we kunnen doen, en wat u kunt doen om uw privacy te beschermen.

3. Dit beleid geldt voor alle op verzamelde of opgegeven informatie op de website informatie. U mag in staat zijn om financiële transacties uit te voeren, aanvragen doen, dienen gegevens, aanmelden om materialen te ontvangen, enz. Soorten persoonlijke gegevens die op de website kunnen worden verzameld onder de naam van de gebruiker, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, creditcardnummer, enzovoort, of met betrekking tot jezelf, of aan derden, waar u handelt namens een dergelijke partij. Informatie uit verschillende bronnen kunnen worden gecombineerd door Website. U kunt een deel van uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd bij te werken door de toegang tot uw site account en handelen volgens de daarin ‘ het bijwerken van uw gegevens” instructies. U bevestigt hierbij dat u zich bewust van het feit dat als gevolg van wettelijke eisen een deel van uw gegevens gedetailleerd kan niet worden gewijzigd.

4. Website kan verzamelen ook andere soorten informatie, zoals die zijn vastgelegd door Website ‘s servers, met inbegrip van uw IP-adres, browsertype en taal, en de datum en tijd van uw bezoek, om bepaalde gebruiker trends afleiden of bepaalde gebruikers de toegang tot Website. Zo kan Website uw computer een of meer cookies die informatie kunnen verzamelen om de toegang tot website te vergemakkelijken en om uw online ervaring te personaliseren, en / of gebruik maken van standaard of niet-standaard internet tools, zoals web beacons of bewakingsprogramma’s, toe te wijzen die informatie verzamelen dat uw gebruik van de website volgt en maakt het mogelijk om onze diensten en promoties aan te passen.

5. Persoonlijke informatie aan ons gegeven door u wordt niet openbaar gemaakt aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij deze informatie: (i) is verplicht bekend te maken aan verbonden bedrijven die van ons, (ii) werd publiekelijk bekend bij ons en / of gemaakt algemeen beschikbaar zijn in het publieke domein voorafgaand aan het tijdstip van de bekendmaking door u; (iii) wordt publiekelijk bekend en algemeen verkrijgbaar gesteld na openbaarmaking door u aan ons door niet handelen of niet-handelen van ons, (iv) moet worden bekendgemaakt door de wet of regelgeving, in welk geval we zullen geven u zo veel voorafgaande kennisgeving van de voorgenomen openbaarmaking als praktisch (met inbegrip van een kopie van een schriftelijk verzoek of bevel), zodat u deze informatie openbaar te beperken of te beperken; (v) is ingericht of aan ons bekend gemaakt door een derde partij anders dan in strijd met een van onze verplichting tot geheimhouding hieronder ; onafhankelijk is ontwikkeld door ons zonder verwijzing naar de informatie die door u of ons bekend was geworden, zonder beperking, op het moment van openbaarmaking door u, zoals wordt aangegeven en aangetoond door schriftelijke stukken, of (vii) is openbaar moet worden gemaakt om voor ons om onze rechten te beschermen.

6. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, te onderhouden nauwkeurigheid van de gegevens, en zorgen voor het juiste gebruik van informatie, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en veilig te stellen.

7. Om kind privacy te beschermen, hebben we nooit bewust informatie van gebruikers te verzamelen of te handhaven onder de 18, geen enkel deel van onze website is gestructureerd onder de 18 jaar om iedereen aan te trekken.

8. Indien u dit wenst, kunt u ervoor kiezen en vraag niet om e-mails en / of nieuwsbrieven van de website, en / of te wissen of cookies door het veranderen van de instellingen van uw browser.

9. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd van tijd tot tijd. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde, te wijzigen, te wijzigen, aan te passen of te veranderen, zoals wij dat nodig achten, enige voorwaarde van deze Privacy Policy onze zonder voorafgaande kennisgeving, en u gaat ermee akkoord om te voldoen aan de huidige versie zoals gepubliceerd op deze site.